Tuotesuunnittelun käsitteet

Kiertotalouden ymmärtäminen lähtee käsitteistä, jotka kuvaavat sen moninaisia vaiheita. Käsitteet ovat vielä muotoutumassa ja niihin vaikuttavat kansainvälisesti käytetyt ilmaisut. Kiertotaloustuotteen suunnittelun käsitteet yhdistyvät yleisiin kiertotalouskäsitteisiin sekä perinteisiin tekstiili- ja muotialan tuotesuunnittelun käsitteisiin. Ne auttavat työskentelyssä ja vuorovaikutuksessa sekä määrittävät tavoitteita kiertotaloustuotteen suunnittelulle. 

Tuotesuunnittelu

 • Yksittäisen konkreettisen tuotteen tai mallistokokonaisuuden suunnittelu joko määritellylle kohderyhmälle tai suoraan asiakkaalle, hänen toiveidensa mukaisesti.  

Tuotekehitys

 • Tuotteiden tai palveluiden kehittäminen yrityksen strategisten ja visuaalisten päätösten mukaisesti. Kesto on pidempi kuin tuotesuunnittelulla ja suunnitelmaan kuuluu tuotteen jatkokehitys. Tuotekehitys on tärkeää olla jatkuvaa toimintaa, koska se on yritykselle merkittävä kilpailutekijä.   

Kokeellinen suunnittelu

 • Kiertotalousprosessin monimuotoisuus mahdollistaa luovan ja kokeilevan ongelmanratkaisun . Tuote syntyy kokeilujen kautta, esimerkiksi tuotekehitysvaiheessa tapahtunut virhe voi luoda lisäarvoa tuotteelle. Kokeellinen suunnittelu vaati tekijältä rohkeutta ja pitkäjänteisyyttä. 

Uniikkituote

 • Ainutlaatuinen yksittäinen tuote tai asukokonaisuus, joka on suunniteltu ja toteutettu inspiraatiota hyödyntäen tai asiakkaan toiveiden mukaisesti. Kierrätetyt materiaalit mahdollistavat tuotteiden ainutlaatuisuuden. 

Kokoelma

 • Useammasta uniikkituotteesta koostuva kokonaisuus. Tuotteet eivät ole tuotettavissa samanlaisina uudelleen. Usein kokoelma on taiteellinen tuotos tiettyyn ajankohtaan tai tapahtumaan. Erityisesti kiertotaloustuotteiden osalta on tärkeää hahmottaa kokoelman ja malliston ero. 
Kokolema
Hollantilainen takkikokoelma, jossa on hyödynnetty vanhoja vilttejä 
Kuva: Outi Kankaanpää

Mallisto

 • Useammasta vaatekappaleesta muodostuva kokonaisuus, jonka tekemiseen hyödynnetään sarjottuja kaavoja, materiaaleja, muotoja, yksityiskohtia ja tekniikoita. Kiertotalousmallistojen tuotteet voivat hieman poiketa toisistaan riippuen materiaalien eroavaisuuksista. Eroavaisuus luo tuotteille yksilöllistä lisäarvoa.
 • On myös mahdollista suunnitella kiertotalousmallisto, joka näyttää neitseellisestä materiaalista tuotetulta mallistolta. Tällöin korostuu kierrätysmateriaalien hankintakanavien tuntemus, materiaalien testaus sekä lajittelu ja tuotteiden suunnitteluosaaminen. Kiertotalousmallistoiksi kutsutaan myös esimerkiksi kierrätetystä polyesteristä valmistettuja mallistoja.  

Kestotuotteen suunnittelu

 • Kestotuotteen suunnittelussa huomioidaan käytettävän materiaalin kestävyys sekä aikaa kestävät esteettiset ja moraaliset ratkaisut. Kestotuotteen ulkonäkö on ajaton eikä sitoudu ajan trendeihin, näin ollen mielikuva tuotteen käytettävyydestä ja ajattomuudesta säilyy pidempään.  

Kangasjätteetön suunnittelu

 • Tuotteen malli määräytyy käytettävän materiaalin määrän mukaan hyödyntäen koko materiaali niin, ettei kangasjätettä synny. Tätä kutsutaan myös zero waste -suunnitteluksi. 

Osittainen muuntaminen

 • Olemassa olevan pre- tai post-consumer-tuotteen muuntaminen uudeksi tuotteeksi mittasuhteita, muotoja ja/tai materiaalia käsittelemällä. Tätä kutsutaan myös muodistamiseksi. 

Usean tuotteen yhdistäminen

 • Kahden tai useamman olemassa olevan pre- ja/tai post-consumer-tuotteen yhdistäminen uudeksi tuotteeksi. Tässä niin sanotusti "fuusioidaan" tuotteita uudeksi tuotteeksi. 
Tuotesuunnittelun käsitteet
Useista takeista yhdistelemällä tehty ”kollaasitakki”, Paula Malleus-Lemettinen
Kuva: Cristian Hallivuori

Korjaaminen

 • Tuotteen korjaamisella voidaan merkittävästi uudistaa tuotetta ja pidentää sen käyttöikää. Luovilla ja jopa kokeellisilla korjaustavoilla voidaan lisätä tuotteen mielenkiintoa sekä uutuusarvoa. Tuotetta voi korjata luovasti esimerkiksi lisäämällä eri materiaaleja ja värejä niin, että sen ulkonäkö muuttuu merkittävästi. 

Pre-consumer-leikkuujätteen ja ylijäämän käyttäminen

 • Leikkuujätettä käytettäessä sen muoto määrittää tuotteen muodon. Parhaimmillaan tuote voidaan luoda niin, ettei ylijäämää synny tai sen määrä jää vähäiseksi. Kiertotaloustuotteiksi lasketaan myös tuotteet, jotka valmistetaan tehtaiden kangasylijäämistä tai materiaalinäytteistä.  

Pre-consumer-tuotteen uudelleen suunnittelu eli upcycling

 • Myymälöiden myymättömät tuotteet suunnitellaan uudelleen: puretaan ja muutetaan muotoa ja mitoitus toisenlaiseksi, jotta siitä tulee esteettisesti mielenkiintoinen, halutumpi, istuvampi, käytännöllisempi uniikkituote tai piensarjatuote.  

Post-consumer-tuotteen uudelleen suunnittelu eli upcycling

 • Uuden tuotteen suunnittelua käytetystä tuotteesta. Tuote paloitellaan osittain tai kokonaan niin sanotusti "fileoidaan" uusiksi paloiksi, joista uusi tuote kootaan suunnitelmien mukaisesti.