Ilmastonmuutos ja kiertotalous ovat jatkuvasti vahvemmin mukana tekstiili- ja muotialan keskusteluissa. Materiaalien tehokkaampi hyödyntäminen niin suunnittelun, leikkuujätteen ja jo käytetyn materiaalin näkökulmasta on olennaisen tärkeää tuoda osaksi opintoja.

Why circular economy?

Miksi kiertotalous?

Luonnonvarat ovat elämän ehto. Viimeisten vuosikymmenten aikana maailman luonnonvarojen kulutus on melkein tuplaantunut. 2000-luvulla niiden kulutus on lisääntynyt yhä kiihtyvällä vauhdilla. Käytämme lähes 3,5 maapalloa vastaavan määrän luonnonvaroja. Maapallo ei kestä sellaista kulutusta, jossa haaskataan luonnonvaroja lyhytnäköisesti. Meidän tulee miettiä, missä kunnossa haluamme luovuttaa tämän maapallon tuleville sukupolville. Tähän saakka taloutemme on perustunut lineaariseen malliin, jossa tuotteet valmistetaan neitseellisestä materiaalista. Kiertotalous perustuu raaka-aineiden suljettuun kiertoon. Kiertotaloudessa on tavoitteena, että tuote kiertää mahdollisimman pitkään sellaisenaan, korjattuna, uudelleen muokattuna ja lopulta materiaalikierrätyksen kautta taas uudelleen hyödynnettävänä materiaalina.

Materials in circulation

Materiaalit kierrossa

Talouden lineaarisessa mallissa tuotteet valmistetaan neitseellisestä materiaalista. Tuotteen käytön jälkeen ne pahimmassa tapauksessa päätyvät kaatopaikalle ja jätteenä polttoon. Kiertotaloudessa tavoitteena on pitää materiaalit kierrossa mahdollisimman pitkään ja hyödyntää niitä aina uudelleen. Hyvä esimerkki tekstiilien materiaalikierrosta on uusiokuitujen valmistaminen poistotekstiileistä. Kun tekstiilit ovat tulleet elinkaarensa päähän, ne voidaan kerätä, lajitella ja toimittaa uusiokuitutehtaalle. Siellä materiaalista valmistetaan uutta, hyvälaatuista ja kestävää kuitua aina uudelleen ja uudelleen tekstiiliteollisuuden tarpeisiin.

Development and commercialisation of products

Tuotteiden kehitys ja kaupallistaminen

Siirtyminen kiertotalouteen luo uusia innovaatioita ja toimintamalleja. Syntyy uusia materiaaleja, uusia palveluita ja uusia kaupankäynnin muotoja. Digitaalisuus lisääntyy kaupankäynnissä ja sitä kehitetään kuluttajaystävällisemmäksi. Kiertotaloudessa korostuu laadukas tuotteen suunnittelu. Tuotteet voidaan suunnitella niin, että ne elinkaaren päättyessä voidaan hajottaa osiin, muuntaa toiseen muotoon tai palauttaa materiaalikiertoon. Kun tuote saapuu elinkaarensa päähän, se on helppo harjoittaa osiin, jos se on esimerkiksi ommeltu langalla, joka voidaan sulattaa lämmöllä pois. Vaatteesta saadaan helposti erotettua eri kappaleet, napit ja vetoketjut uudelleen käyttöä varten.

Making circular economy products

Kiertotaloustuotteiden valmistus

Tekstiilimateriaalit kannattaa hyödyntää uusiokäyttöön tarkoin. Hyvän laatuisesta kankaista voidaan valmistaa kestäviä, yksilöllisiä tuotteita käyttäjien tarpeisiin. Jo toimivaa materiaalin kierrätystä löytyy muovituotteiden osalta. Meille kuluttajille on jo tuttuja kauppojen pullonpalautusautomaatit, joihin käytetyt muovipullot voidaan palauttaa. Niistä valmistetaan muovirouhetta ja sen jälkeen uusia muovituotteita, esimerkiksi muovisia puistonpenkkejä. Kiertotaloudessa on tavoitteena löytää kaikille materiaaleille samanlainen materiaalin kierrätettävyys ja uudelleenkäyttö. Jätteettömyydestä tulee elämäntapa, jossa omistamisesta ja kertakäyttökuluttamisesta siirrytään kestäviin tuotteisiin.