Laadunhallinta tuotteen elinkaaressa

Tuotteen elinkaarella tarkoitetaan sen eri vaiheita alkaen raaka-aineiden tuottamisesta päätyen tuotteen käytöstä poistamiseen. Jokainen elinkaaren vaihe kuluttaa energiaa ja luonnonvaroja, materiaaleja, esimerkiksi erilaisia kemikaaleja, vettä ja työvälineitä. Itse tuotteessa on vain murto-osa niistä luonnonvaroista, joita sen elinkaaren aikana kuluu. Muu palautuu ympäristöön jätteinä tai päästöinä. Tekstiilien merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät energian ja veden käyttöön sekä ympäristölle ja terveydelle haitallisiin kemikaaleihin, joita käytetään kaikissa tuotantoketjun vaiheissa, aina raaka-aineen tuotannosta valmiiseen vaatteeseen. 
Laadunhallinta tuotteen elinkaaressa
Kuva: Paula Malleus-Lemettinen 

Elinkaaritarkastelujen perusteella tekstiilien merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät 

  • kuitujen tuotannosta sekä värjäys- ja viimeistysprosesseista 
  • tekstiilien käytöstä: pesun, kuivauksen ja silityksen aikana kuluvasta energiasta ja vedestä. 

Vähäisempi ympäristökuormitus on sen sijaan langan ja kankaiden valmistuksella, vaatteiden ompelulla, kuljetuksilla, varastoinnilla ja tekstiilijätteellä.

Elinkaariajattelun hyöty on siinä, että kun tiedetään, missä elinkaaren vaiheessa ympäristövaikutukset ovat suurimmat, osataan toimenpiteet kohdistaa tehokkaasti oikeisiin asioihin.