Hoito-ohjeet 

Eniten tekstiilien käyttöikää voidaan lisätä niiden oikealla hoidolla. Väärin pesty vaate menettää muotonsa, värinsä, pintansa ja mittansa jo yhdessä pesussa. Vastaavasti sama tuote voi huolellisesti hoidettuna kestää käytössä jopa vuosikymmeniä. Tekstiilien hoitaminen on paljon muutakin kuin niiden peseminen. Tekstiilejä pestään aivan liian usein. Pesemisen sijaan usein riittäisi tekstiilin tuulettaminen, harjaaminen, höyryttäminen ja jopa pakastaminen, jotta se saadaan raikastettua pesujen välillä.  

Miksi hoito-ohje? 

Hoitamalla tekstiilejä oikein voi lisätä huomattavasti niiden käyttöikää ja näin pidentää tekstiilin elinkaarta. 

  • Pesumerkinnät auttavat hoitamaan vaatteita oikein. 
  • Pesumerkinnät mahdollistavat tekstiilituotteiden myynnin. 
  • Vahinkotapaukset ratkaistaan valmistajan tai myyjän eduksi, jos tuotetta ei ole käsitelty pesuohjemerkintöjen mukaisesti. 
  • Symbolimerkinnät ovat yksinkertaisia ja selkeitä. 
  • Symbolimerkinnät helpottavat pesuloiden pyykinlajittelua. 

 Hoito-ohjeeseen merkitään vesipesun, valkaisun, rumpukuivauksen, silityksen ja kemiallisen pesun symbolit. Hoito-ohjesymbolien käyttölupaa haetaan tähän tarkoitukseen laaditulla hakemuslomakkeella. Sen allekirjoituksella sitoudutaan TSL-ohjeistuksen mukaiseen hoito-ohjemerkintöjen käyttöön ja käyttömaksuihin.  

Tekstiilituotteiden valmistajalla on velvollisuus antaa kuluttajille opastus tuotteiden hoidosta. Helpoimmin se käy hoito-ohjesymboleilla. Ne ovat yksinkertaisia ja selkeiltä merkintöjä, joilla hoidosta voidaan kertoa tiivistetysti ja yksiselitteisesti ilman kieliongelmia.  

Kuluttajille myytävissä tekstiilituotteissa tulee olla hoito-ohje joko symbolein tai sanallisesti. Suomessa siihen velvoittavat Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) ja Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista 613/2004 sekä Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta 1258/2001, 5 luku, 12a§. Hoito-ohjesymbolien käyttö on luvanvaraista.  

Tekstiilien hoito-ohjesymbolit on patentti- ja rekisterihallituksessa rekisteröity Inspecta Sertifiointi Oy:lle eikä niitä Suomessa saa käyttää ilman Inspecta Sertifioinnin lupaa. Merkinnän on kehittänyt GINETEX (Groupement International d´Etiquetage pour l´Entretien des Textiles, International Association for Textile Care Labelling), jonka jäsen Inspecta Sertifiointi Oy on.  

Tekstiilien hoito-ohjeessa tulee olla: 

  • tuotteen valmistaja ja alkuperää koskevat tiedot 
  • vaatteen koko 
  • kuitusisältö, tiedot on annettava sekä suomeksi että ruotsiksi. 
  • hoito-ohjesymbolit, viisi kappaletta. 

Hoito-ohjeet