Tehtäväpankki

Tehtäväpankkiin on laadittu erilaisia tehtäviä, jotka herättävät kiinnostusta kiertotaloutta kohtaan tai jotka syventävät jo opittua. Samaa tehtävää voi käyttää eritasoisille ja eri vaiheissa oleville opiskelijoille, kun tehtävän toteutuksen ja arvioinnin asettaa opiskelijoiden taitotason mukaan. 
  • Miksi kiertotalous? -osion tehtävät sopivat hyvin orientaatiotehtäviksi. Tehtävät avaavat kiertotalousideologiaa ja herättävät mielenkiinnon tekstiilien kiertotalouteen.  
  • Materiaalit kierrossa -osion tehtävät keskittyvät materiaaleihin ja niiden elinkaareen.  
  • Tuotteiden kehitys ja kaupallistaminen -osion tehtävät korostavat tuotesuunnittelun aloittavan tutkimusvaiheen merkitystä sekä kannustavat jätteettömään suunnitteluun.
  • Kiertotaloustuotteen valmistus -osion tehtävät ovat oppimista syventäviä kokonaisuuksia, joita voidaan käyttää soveltaen myös näyttöinä.

Orientaatiotehtävät käyvät sekä toisen asteen yhteisten ja ammatillisten aineiden että perusopetuksen ja vapaan sivistystyön käyttöön. Syventävät tehtävät on suunnattu lähinnä tekstiili- ja muotialan perustutkintoon tutkinnonosaan: Kiertotaloustuotteen valmistaminen 15 osaamispistettä (osp). Tehtävien alussa on ohjeistus opettajalle.