Tuotteen suunnittelu

Kiertotaloustuotteen suunnitteleminen antaa luovuudelle mahdollisuuksia. Suunnitteluvaihe haastaa ajattelemaan kiertotaloutta globaalisti sekä hallitsemaan kiertotaloustuotteen elinkaaren kaikki osa-alueet. Tärkein tavoite on saada aikaiseksi moraalisesti kaunis tuote, jolla on pitkä käyttöikä ja jatkokäyttö suunniteltu. Parhaimmillaan se on sukupolvilta toisille kestävä lempituote tai kulttuuriin liitettävä kansanvaate. Kiertotaloustuote voi olla pre- ja post-consumer- tai ylijäämämateriaalista valmistettu. Se voi olla myös tuote, jonka käyttöikää pidennetään luovasti korjaamalla ja muodistamalla. 

Saatavilla oleva kierrätetty materiaali määrittää kiertotaloustuotteen suunnittelun. Siksi on tärkeää, että tuotteiden materiaalit hankitaan ennalta, tarkistetaan ja lajitellaan laadun mukaisesti sekä niiden soveltuvuus testataan. Suunnittelu aloitetaan määrittelemällä tuotteen tarpeellisuus ja käyttötarkoitus, ideoimalla ja luonnostelemalla eri työvälineitä hyödyntäen.

Kierrätetyt tuotteet ja materiaalipalat ovat pääasiassa erimuotoisia ja -kokoisia, joten mallin muotoilu sekä kokeellinen suunnittelu tuottavat parhaiten mielenkiintoisia ideoita ja ainutlaatuisia uniikkituotteita. Suunnittelun kolmiulotteisuus vaatii tekijältä rohkeutta ja riittävää teknistä osaamista. Onnistunut ja laadukas kiertotaloustuote vahvistaa sekä tuotemerkin uskottavuutta että mielenkiintoa markkinoilla ja käyttäjän tunnesidettä tuotteeseen.

Tuotesuunnittelun tärkeimmät kysymykset ovat nyt ja tulevaisuudessa. Miten saada suunniteltua kuluttujalle toiminnallinen ja kestävä luottovaate, jota halutaan huoltaa ja korjata? Miten suunniteltu tuote valmistetaan mahdollisemman vastuullisesti? Mitä ylipäätään vastuullisuus tarkoittaa? Kun tuote on elänyt yhden elinkaaren, mikä on sen jatkokäyttö? 

Kiertotaloustuotteen suunnittelu
Kuva: Paula Malleus-Lemettinen