Kiertotalousprosessi

Kiertotaloudessa toteutuu oikeastaan vanha malli maatalousyhteiskunnasta. Vanhan ajan maatilalla mikään ei mennyt hukkaan vaan kaikki hyödynnettiin. Tähän tulisi pyrkiä uudestaan. Tuotteet tulisi suunnitella toteuttamaan kiertotaloutta mahdollisimman tehokkaasti. Kiertotaloudessa tuotteet ovat kestäviä, muuntokelpoisia ja korjattavia. Materiaalien on oltava kierrätettäviä ja tuotteiden tulisi sisältää mahdollisimman vähän eri komponentteja, sillä yhden tai kahden kierrättäminen on helpompaa kuin usean.  Jätehierarkian mukaisesti suurimmat säästöt syntyvät aina hierarkian yläpäässä – eli kun jätettä ei synny lainkaan tai kun se käytetään uudelleen tai kierrätetään. Kalleinta on jätteen kaatopaikalle vieminen tai polttaminen. 

Konkreettisin ja näkyvin osa kiertotaloutta ovat sen erilaiset tuotantoprosessit. Kun havainnoidaan kiertotalouspohjaista toimintaa, jäädään tarkastelussa helposti kiinni tuotantoprosessin jälkimmäiseen - kuluttajan jälkeen olevaan osioon eli post-consumer-vaiheeseen. Tässä vaiheessa on pääasiassa kyse tuotteen elinkaaren pidentämisestä joko kierrätyksen kautta tai sen hyödyntämisestä jonkinlaisena jätejaeosiona, pääasiallisesti energiatuotannossa. Kiertotalouden toteutumisen kannalta olisi tarpeellista huomioida tuotteen syntyprosessissa eli pre-consumer-vaiheessa syntyvät jätelajikkeet ja niiden erilaiset ehkäisymenetelmät. Jokaisen tuotantoprosessin jätelajikkeen tulisi joko pystyä ehkäisemään tuotantotapaa muokkaamalla tai synnyttämällä sille hyödyntämismenetelmän heti tuotantovaiheen yhteyteen. Alla olevassa kaaviossa näemme tekstiili- ja muotialan perustuotantoprosessin vaatteen tuottamisen osalta. Vasemmalla on tuotantovaihe ja oikealla kunkin tuotantovaiheen synnyttämä ylijäämä tai jätejae.

kiertotalousprosessi
Kuva: Paula Malleus-Lemettinen