Sitra ja hanke

Sitra haluaa tukea kiertotalouskoulutuksen kehittämistä rahoittamalla koulutushankeita. Kiertoon.eu -hanke on toteutettu Sitran rahoituksella. Rahoitus on mahdollistanut verkko-oppimisympäristön rakentamisen, opiskelijoille ja opettajille pidetyt työpajat sekä hankkeen päätösseminaarin.  Hanketta on ohjannut kiertotalouden asiantuntijaryhmä.

Sitra on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, joka perustettiin vuonna 1967 Suomen Pankin yhteyteen, Suomen itsenäisyyden 50-vuotisjuhlan kunniaksi. Se on eduskunnan valvoma rahasto. Sitran tehtävä on rakentaa tulevaisuuden Suomea, ennakoida yhteiskunnan muutoksia ja niiden vaikutuksia sekä etsiä uusia käytännön toimintamalleja ja vauhdittaa kestävään hyvinvointiin tähtäävää liiketoimintaa.

Sitran rahoitus on mahdollistanut Kiertoon-hankkeen ja verkko-oppimisympäristön rakentamisen. Rahoituksella on toteutettu opettajille täydennyskoulutusta työpajoihin ja päätösseminaariin osallistumalla. Opiskelijoille on järjestetty 1 - 2 päivän mittaisia kiertotaloustuotteen valmistamisen työpajoja. Hankeryhmä on kartoittanut Ruotsin, Hollannin ja Suomen tekstiili- ja muotialan kiertotaloustilannetta ja -pedagogiikkaa. Kiertoon-verkko-oppimisympäristön sisällön tuottaminen on haastanut pohtimaan digitaalisen oppimisympäristön sisällön tuottamiseen liittyviä asioita.

Yleistä 

Hanke käynnistyi marraskuussa 2017 hankeryhmän tapaamisella ja suunnittelukokouksella. Vantaan Varia liittyi hankkeeseen maaliskuussa 2018. Hanke päättyi marraskuussa 2018, jolloin verkko-oppimisympäristö avattiin käyttäjille. Hanketta on ohjannut ohjausryhmä, joka kokoontui neljä kertaa.

Hankkeen työryhmä 

Stadin ammatti- ja aikuisopisto / Tekstiili- ja muotiala 

Elina Tirinen
Hankkeen johtaminen, koulutuspäällikkö 

Outi Kankaanpää
Hankkeen koordinaattori, tuotesuunnittelun lehtori  

Sirpa Suomalainen-Vesanto
Materiaalituntemuksen lehtori 

Paula Malleus-Lemettinen / Remake Ekodesign Oy
Kiertotalousasiantuntija ja opettaja (luennot ja pajat)

Saimaan ammattiopisto SAMPO / Tekstiili- ja muotiala  

Maija Matikainen
Ammatillisten aineiden opettaja 

Vantaan ammattiopisto Varia / Vaatetusala 

Suvi Laukkanen
Vaatetusalan ammatin opettaja   

Ohjausryhmä

Sitra

Nani Pajunen
Johtava asiantuntija

Riitta Silvennoinen            
Asiantuntija

Weecos Oy

Hanna Lusila
Toimitusjohtaja 

SPR Kontti

Sari Nikkola
Johtaja 

Tiina Sippula
Ketjuohjauksen päällikkö 

Partex, into Pajat ry

Kirsi Kärkäs-Vaittinen
Kehityspäällikkö 

HAMK

Pirjo Seddiki
Yliopettaja, muotoilu

Stadin ammatti- ja aikuisopisto  

Elina Tirinen
Hankkeen johtaminen, koulutuspäällikkö 

Outi Kankaanpää
Hankkeen koordinaattori, tuotesuunnittelun lehtori  

Paula Malleus-Lemettinen
Kiertotalousasiantuntija-opettaja 

Saimaan ammattiopisto SAMPO / Tekstiili- ja muotiala  

Maija Matikainen
ammatillisten aineiden opettaja

Tavoitteet 

Tekstiili- ja muotialan uuden tutkinnon perusteet astuivat voimaan 1.8.2018. Tutkintoon sisältyy valinnainen tutkinnon osa "tekstiili- ja muotialan kiertotaloustuotteen valmistaminen", joka vastaa ajankohtaiseen haasteeseen löytää uusia toimintatapoja vaatteen tai kankaan valmistamiseen ja hyödyntämiseen. Tähän tutkinnon osaan toteutettiin tämä verkko-oppimisympäristö tekstiili- ja muotialan koulutuksen järjestäjien, yleisen sivistystoimen sekä alan toimijoiden käyttöön.

Ilmastonmuutos ja kiertotalous ovat yhä vahvemmin mukana tekstiili- ja muotialan keskusteluissa. Materiaalien tehokkaampi hyödyntäminen niin suunnittelun, leikkuujätteen ja jo käytetyn materiaalin näkökulmasta on olennaisen tärkeää tuoda osaksi opintoja.

Opiskelijoiden ymmärryksen lisääminen valmiin tuotteen elinkaaren pituudesta, jatkokäytön suunnittelun merkityksestä, muuntumisesta uudelleen käytettäväksi materiaaliksi ja ekologisesta hävittämisestä halutaan tuoda luontevaksi osaksi heidän osaamistaan, liiketoiminnallisia näkökulmia unohtamatta. Kiertotalouden synnyttämät uudet tekstiili- ja muotialan ammatit sekä sen luomat mahdollisuudet kannattavalle liiketoiminnalle motivoivat jatkossakin hakeutumaan alalle.

Toteutus 

Stadin ammattiopisto on toteuttanut yhteistyössä Saimaan ammattiopiston ja Vantaan Varian kanssa verkko-oppimisympäristön, jonka avulla opiskelijalle syntyy ymmärrys kiertotalouden kehästä.

Kokonaisuus koostuu moduuleista ja tehtäväpankista, jotka ovat käytettävissä myös itsenäisinä opetuskokonaisuuksina. Lisäksi TATin eli Taloudellisen tiedotustoimiston tekemän bisnes-verkko-oppimisympäristön räätälöidyt moduuli on liitetty linkkinä Kiertotaloustuotteiden kehitys ja kaupallistaminen -osioon. Oppimisympäristöt ovat vapaasti käytettävissä, ja opettaja voi niistä valita opetukseensa sopivat osiot ja tehtävät.

Kiertoon-hanke päättyi Musiikkitalon seminaariin 11.10.2018, joka oli tarkoitettu tekstiili- ja muotialan opettajille, toimijoille ja opiskelijoille. Seminaarissa kuultiin puheenvuoroja kansainvälisistä kiertotalousnäkymistä, käsiteltiin kiertotalouspedagogiikan ja työelämän yhteyttä sekä liiketoiminnallista näkökulmaa. Seminaari kokosi yhteen lähes 200 kuulijaa ja sai hyvää palautetta sekä opiskelijoilta että alan edustajilta.

Tulokset ja hankkeen arviointi

Opiskelijoiden ja opettajien antaman palautteen perusteella saavutettiin tavoitteet. Heille pidetyt luennot ja työpajat lisäsivät heidän tietouttaan kiertotaloudesta sekä osaamistaan kiertotaloustuotteen materiaalivalinnoista, niiden käsittelystä, tuotesuunnittelun ja valmistuksen mahdollisuuksista ja haasteista. Verkko-oppimisympäristön sisällön tuottaminen haastoi hankeryhmän. Todettiin, että sisällön tuottamiseen olisi ollut hyvä olla perehdytys ja verkko-oppimisympäristön ammattilainen ohjaamassa.

Hanke oli antoisa ja merkityksellinen. Yhteistyö eri ammattiopistojen kanssa toimi hyvin.

Kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille!

Yhteystiedot ja palaute 

Jos haluat kysyä ja antaa palautetta verkko-oppimisympäristön eri osioista, tavoitat hankeryhmän koordinaattorin kautta.

Hankkeen koordinaattori Outi Kankaanpää, outi.kankaanpaa@edu.hel.fi

Kuvamateriaali ja tekijät

 1. Kiertoon-eu -sivuston pääkuva ”Nainen tekstiilijätteessä”, kuvaaja Paula Malleus-Lemettinen
 2. Miksi kiertotalous? ”Remake-kyltit”, Remake Ekodesign Oy, Kierrätystehdas 2013
 3. Luonnonvarat ja ihmiskunta -ingressikuva, MEM / REVOLT- mallistoa, Paula Malleus-Lemettinen; kuvaaja Kanerva Mantila
 4. Kiertotalouden muodot ja käsitteet -ingressikuva, Remake Ekodesign Oy
 5. Kiertotalousprosessi -ingressikuva, Remake Ekodesign Oy, Neito-puku, värjäys, asiakastyö Linnanjuhlat 2017
 6. Haasteet ja tulevaisuus -ingressikuva, kuva Aino Nieminen, MEM ”Revolt” by Paula Malleus, Helsinki Fashion Week 2017
 7. Materiaalit kierrossa ”Kangastilkut”, kuva Cristian Hallivuori 2018
 8. Kiertotalousmateriaalien hankintakanavat ja -prosessi ”Textilier”, kuva Outi Kankaanpää, ReTuna-kierrätystavaratalo Eskilstuna, Ruotsi 2018
 9. Materiaalien valinta ja käsittely -ingressikuva, kuva Cristian Hallivuori 2018
 10. Materiaalien pinnan käsitteleminen -ingressikuva, kuva Cristian Hallivuori 2018
 11. Hoito-ohjeet -ingressikuva, Cristian Hallivuori 2018
 12. Kiertotaloustuotteiden kehitys ja kaupallistaminen ” Mallit jonossa”, kuva Joonas Saari, , MEM ”Endure” by Paula Malleus, Helsinki Fashion Week 2018
 13. Kiertotaloustuotteen suunnittelu -ingressikuva, kuva Outi Kankaanpää, ReTuna-kierrätystavaratalon näyttely ”Rakennusteollisuuden nostohihnojen uusi elämä”, Eskilstuna, Ruotsi 2018
 14. Tuotesuunnittelun käsitteet -ingressikuva, kuva Cristian Hallivuori 2018
 15. Tuotesuunnittelun vaiheet -ingressikuva, kuva Cristian Hallivuori 2018, Elina Johnstonin luonnoskirjan kansi
 16. Tuotesuunnittelun välineet -ingressikuva, kuva Cristian Hallivuori 2018
 17. Kiertotaloustuotteen kaupallistaminen -ingressikuva, kuva Cristian Hallivuori 2018, MEM-logo
 18. Kiertotaloustuotteen valmistus ”Ompeleva mies”, kuva Cristian Hallivuori 2018
 19. Kiertotaloustuotteen valmistusprosessi -ingressikuva, kuva Cristian Hallivuori 2018
 20. Laadunhallinta tuotteen elinkaaressa -ingressikuva, kuva Cristian Hallivuori 2018, farkkutakin suunnittelu ja toteutus, Markus Mäkelä
 21. Elinkaaren pidentäminen ja jatkokäytön suunnittelu -ingressikuva, kuva Cristian Hallivuori 2018
 22. Hinnoittelu, kannattavuuden arviointi ja takuukäytänteet -ingressikuva, kuva Cristian Hallivuori 2018

Videokuvaus ja jälkikäsittelyt

 1. Apulaisprofessori Timo Rissasen videohaastattelu, Stadin ammattiopiston media-ala, visuaalisten efektien opiskelijat 2018
 2. Peukkutesti-, polttokoe- ja fileointivideot, Cristian Hallivuori 2018