Tuotteiden kehitys ja kaupallistaminen

Product design

Tuotteen suunnittelu

Kiertotaloustuotteen suunnitteleminen antaa luovuudelle mahdollisuuksia. Suunnitteluvaihe haastaa ajattelemaan kiertotaloutta globaalisti sekä hallitsemaan kiertotaloustuotteen elinkaaren kaikki osa-alueet. Tärkein tavoite on saada aikaiseksi moraalisesti kaunis tuote, jolla on pitkä käyttöikä ja jatkokäyttö suunniteltu. Parhaimmillaan se on sukupolvilta toisille kestävä lempituote tai kulttuuriin liitettävä kansanvaate. Kiertotaloustuote voi olla pre- ja post-consumer- tai ylijäämämateriaalista valmistettu. Se voi olla myös tuote, jonka käyttöikää pidennetään luovasti korjaamalla ja muodistamalla. 
Product design concepts

Tuotesuunnittelun käsitteet

Kiertotalouden ymmärtäminen lähtee käsitteistä, jotka kuvaavat sen moninaisia vaiheita. Käsitteet ovat vielä muotoutumassa ja niihin vaikuttavat kansainvälisesti käytetyt ilmaisut. Kiertotaloustuotteen suunnittelun käsitteet yhdistyvät yleisiin kiertotalouskäsitteisiin sekä perinteisiin tekstiili- ja muotialan tuotesuunnittelun käsitteisiin. Ne auttavat työskentelyssä ja vuorovaikutuksessa sekä määrittävät tavoitteita kiertotaloustuotteen suunnittelulle. 
Product design phases

Tuotesuunnittelun vaiheet

Tuotteen suunnittelu tarvitsee rajat, joiden sisällä luova ja kokeellinen suunnittelu tapahtuu. Näillä helpotetaan ideointia ja selkeytetään suunnittelua ja pystytään saavuttamaan suunnittelun esteettiset sekä moraaliset tavoitteet.  Rajat etsitään tutkimalla ilmiöitä ja inspiraation lähteitä. Erilaiset materiaalit, luonto, arkkitehtuuri, ympäristön muodot ja värit tai tiede, taide ja kulttuuri voivat olla tutkimuksen kohteena. Hyvin toteutettu tutkimus- ja ideointivaihe auttaa suunnittelijaa löytämään uusia näkökulmia ja ruokkii luovuutta. 
Product design tools

Tuotesuunnittelun välineet

Tekstiili- ja muotialan tuotesuunnittelun työvälineet ovat kehittymässä. Piirtämistaitoa tarvitaan edelleen, vaikka digitaaliset alustat ja  kolmiulotteisuuteen tähtäävät suunnitteluohjelmat sekä tekoälyn käyttö yleistyvät. Kiertotaloustuotteen muotoilu suoraan mallinukelle kierrätetystä materiaalista usein nopeuttaa suunnitteluprosessia, koska materiaalin toimivuus ja laatu pystytään testaamaan kolmiulotteisesti. 
Commercialising products

Tuotteen kaupallistaminen

Kiertotaloustuotteen brändäys ja kaupallistaminen on edesauttaa kiertotaloussanoman levittämistä sekä kestävien vaihtoehtojen tarjoamista kuluttajille. Kiertoon.eu tekee yhteistyötä Taloudellisen tiedotustoimiston TATin kanssa ja tarjoaa verkko-oppimisympäristön opettajien ja opiskelijoiden käyttöön.