Elinkaaren pidentäminen ja jatkokäytön suunnittelu

Kiertotaloustuotteita suunniteltaessa ja valmistettaessa tulisi miettiä myös uuden tuotteen tulevaa elinkaarta ja ottaa huomioon kaikki tulevatkin tuotannon vaiheet. Elinkaareen vaikuttavat tuotteen materiaalin valinta, valmistus, käyttö, huolto sekä hävittäminen, kierrättäminen tai uusiokäyttö. "Globaali vaateteollisuus on kasvanut viimeisten vuosien aikana taantumasta huolimatta 5,5 prosentin vuosivauhtia. Samaan aikaan EU:ssa tuotetaan arviolta 16 miljoonaa tonnia tekstiilijätettä vuosittain. Kuluta-heitä pois -malli on vielä voimissaan", kirjoitti Antero Vartia, vihreiden kansanedustaja blogikirjoituksessaan 9.5.-18. 
Elinkaaren pidentäminen ja jatkokäytön suunnittelu
Kuva: Maija Matikainen 

Materiaalin valinta vaikuttaa tuotteen ominaisuuksiin, esimerkiksi lämmittävyyden kannalta villa on parempi kuin puuvilla. Lisäksi ominaisuudet vaikuttavat siihen, miten tuotetta kannattaa huoltaa, jotta siitä olisi iloa mahdollisimman pitkään. Jos tuote joutuu esimerkiksi voimakkaalle hankaukselle alttiiksi, materiaalin on oltava kestävää ja sitä kannattaa testata. Hankauksen kestoa, värien kestoa, valon kestoa tai pesun kestoa voi testata itse tai hyödyntää oppilaitosten testilaboratorioita.

Suunnittelun aikana tehdyt päätökset vaikuttavat kaikkiin tuotteen elinkaaren myöhempiin vaiheisiin, myös tuotteen ympäristövaikutukset määräytyvät tuotesuunnittelun aikaisista ratkaisuista. Suunnitteluvaiheessa voidaan tehdä valintoja, joilla pyritään pienentämään kielteisiä ympäristövaikutuksia valitsemalla kestäviä materiaaleja, suosimalla luonnonmukaisesti tuotettua ja valmistuttamalla tuote mahdollisimman lähellä kuljetusten hiilijalanjäljen pienentämiseksi. 

Tuotesuunnittelussa huomioitavaa: 

 • Tuote on mittasuhteiltaan ja muodoiltaan hallittu. 
 • Tuotteen yksityiskohdat ovat harkittuja ja toimivia. 
 • Tuotesuunnittelussa saa näkyä materiaalin "entinen elämä". 
 • Suunnitellaan rakenteellisesti muunnettavia ja kestäviä tuotteita. 
 • Hyödynnetään kierrätysmateriaalin olemassa olevia rakenteita.

Materiaalin valinnassa huomioitavaa: 

 • Valitaan kestäviä ja ominaisuuksiltaan tuotteeseen sopivia materiaaleja. 
 • Huomioidaan, että materiaali ja tuotteen malli toimivat yhdessä. 
 • Valitaan pesu- ja huolto-ominaisuuksiltaan yhteensopivia materiaaleja, huomioidaan esimerkiksi luonnonmateriaalien kuten silkin haurastuminen pellavan vaikutuksesta  
 • Huomioidaan tuoteturvallisuus ja tutkitaan materiaali aistinvaraisesti, esimerkiksi homeen hajun havaitseminen. 
 • Jäljitetään materiaalin alkuperä, jos mahdollista. 
 • Tekstiilien viimeistysmenetelmien vaikutuksen pohtiminen suhteessa lopulliseen tuotteeseen, esimerkiksi ihoa vasten tulevat tuotteet tai lasten vaatteet.  
 • Tekstiilien tuoteturvallisuudesta saa lisätietoa https://tukes.fi/tekstiilit.

Elinkaaren pidentäminen ja jatkokäytön suunnittelu

Leikkuussa huomioitavaa:

 • materiaalin ominaisuudet, kuten kankaan venyminen ja laskeutuvuus 
 • langansuunnat käyttötarkoituksen mukaan 
 • saumarakenteiden vaatima materiaalin tarve  
 • materiaalin taloudellinen käyttö.

Valmistuksessa huomioitavaa:

 • rakenteiden toimivuus selvitetään kokeilujen ja protokappaleen avulla 
 • välisilitykset ja välisiistiminen 
 • ompeleiden ja lankojen valinta suhteessa kierrätysmateriaaleihin 
 • kierrätettyjen ja uusien rakenteiden yhteensopivuus.

Viimeistelyssä huomioitavaa:

 • loppusilitys ja yksityiskohtien huolellinen viimeistely 
 • tuotteen laadullinen lopputarkistus myös sisäpuolelta.

Tuotemerkin rakentamisessa huomioitavaa: 

 • logo ja pakkaus 
 • tarina, jossa näkyy materiaalin historia  
 • pesu- ja hoito-ohjeet 
 • Kiertotaloustuotteen hoito-ohjeen laadinnassa on otettava huomioon tuotteen yksityiskohtien, pinnan viimeistelyjen ja valittujen materiaalien vaikutus. Pääsääntöisesti pesuohje tulee tehdä heikoimman tai vaikeimmin huollettavan materiaalin mukaan. Tarkista, kenellä on oikeus käyttää hoito-ohjemerkkejä. Lisätietoa kohdasta Materiaalit kierrossa.
 • hinnoittelu 
 • myyntikanavat 
 • markkinointi