Tuotesuunnittelun välineet

Tekstiili- ja muotialan tuotesuunnittelun työvälineet ovat kehittymässä. Piirtämistaitoa tarvitaan edelleen, vaikka digitaaliset alustat ja  kolmiulotteisuuteen tähtäävät suunnitteluohjelmat sekä tekoälyn käyttö yleistyvät. Kiertotaloustuotteen muotoilu suoraan mallinukelle kierrätetystä materiaalista usein nopeuttaa suunnitteluprosessia, koska materiaalin toimivuus ja laatu pystytään testaamaan kolmiulotteisesti. 

Muotoilu

Tuotteen muotoilu kierrätysmateriaalista suoraan mallinukelle on hyödyllinen tapa kiertotaloustuotteita suunniteltaessa. Muotoilun avulla testataan materiaalin laatu, muodon toimivuuden, käyttäjäystävällisyys sekä suunnitelman esteettisyys. Muotoillusta mallista voidaan valmistaa lopullinen tuote huomioiden ompelutekniset lainalaisuudet ja tavoittelemalla mahdollisemman korkeaa laatua.

Tuotteen muotoilu vaatii taitoa ja osaamista. Materiaalin langansuunnat ja sen koostumuksen liittyvät materiaaliosaamiset sekä muokkautuvuus on hyvä osata ennen muotoilun aloittamista.

Tuotesuunnittelun välineet
Useasta neulospaidasta luovasti toteutettu yksilöllinen neule, Mika Kippo
Kuva: Cristian Hallivuori

Luonnostelu ja piirtäminen

Kierrätysmateriaalien saatavuus, määrä ja laatu vaikuttavat olennaisesti suunniteltavan tuotteen kokoon, muotoihin ja mittasuhteisiin. Suunnittelua voidaan tehdä perinteisesti piirtäen luonnoksia tavoiteltavasta kokonaisuudesta ja yksityiskohdista. Usein on myös hyödyllistä tehdä muistiinpanoja luonnoksiin. Lisäksi on tärkeää, että luonnokset ja ideat säilytetään, jotta niihin voidaan palata ja mahdollisesti hyödyntää myöhemmin suoraan tai käyttää niitä inspiraation lähteenä.

Myös erilaisia digitaalisia välineitä ja esimerkiksi Adobe- tai 3D-suunnitteluohjelmia kannattaa hyödyntää tuotteiden suunnittelussa, sillä ne helpottavat usein työskentelyä. Ne säästävät aikaa ja materiaaleja, ja ideoiden monistettavuus on nopeampaa.