Haasteet ja tulevaisuus

Olemmeko kulutuksen oravanpyörässä? Maapallon luonnonvarat uhkaavat loppua kestämättömän kulutuksen vuoksi. Jotta maapallo säilyisi asuttavana tuleville sukupolville on kulutustottumustemme muututtava, on siirryttävä vastuullisempaan kuluttamiseen.  Vastuullista kuluttamista on siirtyminen lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen, jossa yhden tuotantoketjun jäte toimii toisen tuotantoketjun raaka-aineena.  Kiertotalouden toteuttamisella parannamme oman elämämme laatua, säästämme rahaa ja pelastamme maapallon.  Uusien esim. tekstiilien kierrätysmenetelmien kehittäminen on tulevaisuuden haaste. 
Haasteet ja tulevaisuus
Kuva: Maija Matikainen  

Kiertotalouden suurin haaste on asenteiden muutos kaikilla tasoilla niin yritysten kuin yksityisten kuluttajien parissa. Kiertotalous tarvitsee toteutuakseen kaikkien aktiivista osallistumista. Myös kuluttajalla on vastuu omista valinnoistaan.  

Tekstiilien kiertotaloudessa on ratkaistava, mihin kerättävää materiaalia käytetään ennen kuin pystytään ratkaisemaan jatkuvan keräyksen järjestäminen. 

Poistotekstiilien kohdalla puhutaan valtavista tekstiilimääristä, jotka kasvavat tulevaisuudessa todennäköisesti edelleen. Suomeen on kehitteillä poistotekstiilien jalostuslaitos

Ekologisinta ja taloudellisinta olisi saada tekstiilimateriaalit uudelleen käyttöön sellaisenaan, koska tekstiilimateriaalien kierrättämisestä ja uudelleenkäytöstä muodostuu aina kustannuksia. 

Neitseelliset materiaalit ovat vielä tällä hetkellä edullisempia kuin kiertotalouden tarjoamat, mikä houkuttaa yritykset valitsemaan edelleen neitseellisen materiaalin tuotannossaan. Kuluttajien tiedon lisääminen tekstiilien tuotannon eettisistä  ja  ympäristövaikutuksista voisi muuttaa yleisiä asenteita kiertotalousmyönteisiksi. Tulevaisuudessa digitalisaatio voi ratkaista näitä haasteita.  

Tekstiili- ja muotialalla edistetään kiertotaloutta etsimällä uusia ratkaisuja kuitujen valmistukselle. Uusia teknologioita hyödyntäen on mahdollista työstää tekstiilijätteestä uusia materiaaleja. Uudelleenkäyttö ja kierrätys ovat ympäristön kannalta aina parempia vaihtoehtoja kuin tekstiilin hyödyntäminen energiana, jos niillä voidaan vähentää neitseellistä tekstiilien tuotantoa. 

Keinoja pidentää tekstiilituotteen elinkaarta: 

 • tuotteiden laadun parantaminen  
 • korjaus- ja huoltopalveluiden tarjoaminen 
 • jakamistalouden tehostaminen kuten tekstiilien ja vaatteiden vuokraus 
 • kemiallinen kierrätys ja uuden kuidun valmistus   
 • poistotekstiilien jalostus. 

Tekstiilien kiertotalouden haasteita: 

 • On luotava tehokas keräys- ja lajittelujärjestelmä. 
 • On ratkaistava poistotekstiilien suurten ja tasalaatuisten materiaalivirtojen kokoaminen hyödyntävien yritysten tarpeisiin. 
 • On tuotettava kierrätettyä kuitua yrityksille kilpailukykyiseen hintaan neitseellisen materiaalin rinnalle yritysten tarpeisiin. 
 • On lisättävä kuluttajien tietoa tekstiilien tuotannosta. Se voi lisätä kierrätettyjen tekstiilien käyttöä ja muuttaa kuluttajien asennetta myönteiseksi kiertotaloutta kohtaan. 
 • On lisättävä kierrätettyjen kuitujen arvostusta.  
 • On lisättävä kierrätysmateriaaleista valmistettujen tuotteiden kysyntää. 

Videohaastattelu 14.9.2018: Toimittaja Sami Sykkö haastattelee kiertotalouden kansainvälistä asiantuntijaa, apulaisprofessori Timo Rissasta New Yorkin Parsons School of Designista. Videon ovat toteuttaneet Stadin ammattiopiston media-alan opiskelijat osana opintojaan.