Kiertotaloustuotteen valmistusprosessi

Vaatteita on liikaa, niitä tehdään liikaa, myydään liikaa, ostetaan liikaa ja lopulta heitetään liikaa pois. Jokainen suomalainen heittää pois keskimäärin 13 kg tekstiilijätettä vuosittain. Enää vanhoja vaatteita ei saa päätyä kaatopaikalle. On mietittävä muita tapoja suunnitella tuotteita kuin vaatetusteollisuuden nykyinen kertakäyttökulttuuri. Kannattaa siis ostaa uutta vain tarpeeseen ja panostaa laatuun. Laadukas kangas ja siitä tehty vaate kestää korjaamista, uudelleen muokkaamista tai materiaalin hyödyntämistä uuden vaatteen valmistuksessa. Kiertotalous ei ole vain vaatteiden kierrätystä, vaan vaatteen koko elinkaaren uudelleen ajattelua jätteettömämpään suuntaan. 

Kiertotaloustuotteen valmistuksen lähtökohtana on aina jo olemassa oleva materiaali. Sivuvirtamateriaalien muodot ovat erilaiset jakeet kuten kehruujäte, leikkuujäte tai muu laakamateriaalimuotoinen ylijäämä- ja vaatemuotoinen materiaali.

Laakana eli kankaana olevissa materiaaleissa tuotantotapa ei poikkea perinteisestä valmistusprosessista. Leikkuusuunnitelmassa ylijäämän minimointi tulee ottaa aina huomioon.

Vaatemuotoisen materiaalin hyödyntämisessä voidaan käyttää useita eri tekniikoita. Niitä ovat korjaaminen, osittainen muuntaminen, kokonaisvaltaisempi muuntaminen (uudelleen rakentaminen) ja useiden tuotteiden yhdistäminen niin, että tuotteet käytetään osittain tai kokonaan. Alkuperäinen tuote avataan osittain aiemman tuotteen muotoa hyväksikäyttäen tai tuote voidaan myös fileoida laakapinnoiksi.

Vaatteen tai ylijäämämateriaalin uudelleenkäyttö suunnittelun ja leikkaamiseen vaiheissa vaatii erityistä huomiota ja vie enemmän aikaa kuin uudesta materiaalista tai kankaasta valmistettaessa.

Valmistuksen suunnittelu 

Kiertotaloustuotteiden valmistuksessa myös valmistuksen suunnittelulla on tärkeä rooli. Hyvin suunnitellulla työjärjestyksellä vältetään ja pystytään ennakoimaan kokoamisessa vastaan tulevia ongelmia. Voidaankin sanoa, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.

Valmistus aloitetaan työjärjestyksen suunnittelulla. Tuote voi olla yksittäinen tuote tai piensarja. Tuotteesta tai tuotteen osista piirretään kuva tai kuvia toteutettavassa mittakaavassa. On tärkeää miettiä tuotteen ulkoasua joka suunnasta, eli kuva edestä, sivulta ja takaa etenkin, jos valmistetaan epäsymmetrisiä tuotteita. Lähtökohtaideoista ja ongelmatilanteista kannattaa keskustella ohjaajan ja koko tiimin kanssa ja kehittää tuotetta eteenpäin mahdollisten uusien kehitysideoiden ja ratkaisuvaihtoehtojen pohjalta.

Tuotteesta tehdään kirjallinen tai kuvallinen työohje, jota noudattamalla tuote voidaan toteuttaa. Työhön valitaan sopivat työ- ja valmistusmenetelmät sekä mahdolliset pinnan muokkaamiseen käytettävät tekniikat ja saumarakenteet. Hankalista kohdista kannattaa tehdä useita materiaali- ja tekniikkakokeiluja tai valmistaa ensin protokappale. Näin vältetään mahdolliset kokoamiseen ja tekniikkaan liittyvät ongelmat tai keksitään kokonaan uusi ratkaisu ongelmaan. Työjärjestyksen määrittelyssä tulee ottaa huomioon myös materiaalin muoto eli jos lähtökohtana on valmis vaate, leikkuumenetelmä on erilainen kuin uudesta kankaasta leikattaessa. Leikkuu tulee suunnitella niin, että siihen määrätään varsinaiset saumojen paikat, mutta lisäksi niin sanotut väli- tai lisäsaumat, mikäli kappale leikataan useasta osasta. Toteutukselle laaditaan aikataulu.

Kaavoitus vai muotoilu 

Kaavoitusvaiheessa tuote tai tuotteet voidaan tehdä normaalin kaavoitussuunnitelman mukaisesti. Käytettäessä materiaalina valmista tuotetta, esimerkiksi farkkuja, kaavoitus voidaan tehdä muotoilulähtöisesti suoraan mallinuken päälle. Valmiista muotoilusta otetaan niin sanottu raakakaava ulos ennen kuin mallinnus ommellaan yhteen testikappaleeksi. Syntyneeseen raakakaavaan voidaan tehdä mittasuhteita tai mittataulukkomittoja tarkentavia  muutoksia. Tarvittaessa kaava voidaan sarjoa.

Muotoilun kautta valmistettavaan tuotteeseen saadaan hyödynnettyä alkuperäisessä tuotteessa ollutta muotoa, jota perinteisen laakakaavoituksen kautta olisi vaikeaa saada aikaiseksi.

Muotoilun apuna voidaan käyttää piirrettyjä luonnoksia tai se voidaan toteuttaa suoraan mallinuken päälle. Käyttämällä ja hyödyntämällä alkuperäisen tuotteen muotoa voidaan materiaali hyödyntää lähes zero waste -ideologiaa noudattaen.

Kiertotaloustuotteen valmistusprosessi
Muotoilua. Kuva: Maija Matikainen

Leikkuu 

Yksittäisten kappaleiden leikkaamisessa ei ole mitään eroa perinteiseen leikkuutapaan. Yksittäiset kappaleet leikataan mahdollisimman taloudellisesti. Useamman tuotteen leikkaaminen kerralla sarjatuotantomaisesti on myös mahdollista, jos leikkuujäte on ehjissä pinoissa.

Leikkuussa voidaan hyödyntää materiaalin aikaisempaa muotoa, ja se merkitään kaavaan. Muotoa ei poisteta alkuperäisestä tuotteesta vaan se siirretään sellaisenaan uuteen tuotteeseen. Myös erilaisten kierrätysmateriaalien saumarakenteiden paikat, kuten farkkujen katesaumat, on hyvä merkitä kaavoihin.

Leikkuusuunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota langansuuntiin ja symmetriaan. Tuotteen leikkaamisen kannalta on hyvä suunnitella tuotteen rakenteet niin, että kappaleiden uusi muoto mukailee ja hyödyntää käytettävän materiaalin olemassa olevaa muotoa, jolloin langansuunnat voivat asettua myös puolittaiseen tai täysvinoon.

Kiertotaloustuotteen valmistusprosessi
Ideasta tuotteeksi. Kuva: Maija Matikainen 

Kiertotaloustuotteen valmistaminen

Kierrätetystä ja uudesta materiaalista valmistetun tuotteen valmistusmenetelmät eivät poikkea toisistaan. Työjärjestykseen kuitenkin vaikuttavat uudelleen käytettävät rakenteet ja materiaalin olemassa olevat muodot.

Tuote valmistetaan laaditun työohjeen mukaan valituilla tekniikoilla. Työssä kannattaa edetä systemaattisesti vaihe vaiheelta. Jokaisen työvaiheen jälkeen on hyvä miettiä seuraavaa työvaihetta ja tehdä tarvittavat valmistelut toteutukselle kuten välisilitys tai neulaus. Jokaisen vaiheen tulee olla siisti ja viimeistelty ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä.

Materiaalin käyttäytyminen ja ominaisuudet kuten joustavuus, jäykkyys, kutistuvuus tai venyminen tulee ottaa huomioon. Tuote tai piensarja viimeistellään, esimerkiksi silitetään, valitun tekniikan ja materiaalien mukaan.

Kiertotaloustuotteen valmistusprosessi
Neuleiden uusi elämä. Kuva: Maija Matikainen