Hinnoittelu, kannattavuuden arviointi ja takuukäytännöt 

Kiertotaloustuotteissa pätevät samat takuukäytännöt kuin perinteisesti tuotetuissa tuotteissa.  Vastuullinen vaatteiden hankinta kannattaa, osta vain tarpeeseen, suosi eettisen sertifikaatin tai ympäristömerkin omaavia vaatteita, tuunaa, lainaa ja kierrätä. Kiertotaloustuotteen hinnoittelussa ja kannattavuuden arvioinnissa tulee ottaa huomioon koko työn osuus materiaalin hankinnasta, mahdollisesta pesusta ja muokkauksesta suunnitteluun ja valmistukseen. Työn osuus suhteessa materiaalin hintaan on aina suuri tehtäessä kiertotaloustuotteita.

Tuotteelle lasketaan hinta huomioiden kaikki valmistuskustannukset materiaalin hankinnasta valmiiseen tuotteeseen. Kannattavuutta arvioidaan suhteessa käytettyyn aikaan ja tuotteen laskennalliseen hintaan. Kiertotaloustuotteen valmistuksessa materiaalin hankintahinta on usein hyvin pieni suhteessa valmistukseen käytettyyn aikaan eli työtuntien osuus hinnasta on suuri.

Kiertotaloustuotteen hintaan vaikuttavat seuraavat asiat: 

  • materiaalin hankitaan käytetty aika 
  • materiaalin ja tarvikkeiden hankintahinta 
  • materiaalin valmistelu uudelleenkäyttöön (puhdistus ja kuviointi) 
  • tuotesuunnittelu 
  • kaavoitus ja leikkuu 
  • tuotteen valmistaminen 
  • muut tuotteen valmistukseen ja myyntiin vaikuttavat kustannukset.
Kiertotalous
Kuva: Paula Malleus-Lemettinen 

Takuukäytäntö kannattaa ottaa huomioon osana brändäystä. Minkälaisen viestin takuukäytännön kautta ostajalleen haluaa antaa? Esimerkiksi tarjoamalla perinteistä pidemmän takuuajan tuotteelle antaa kuluttajalle viestin tuotteen luotettavuudesta sekä osoittaa, että on valmis seisomaan tuotteensa takana. Takuu voidaan toteuttaa esimerkiksi niin kutsuttuna rakennetakuuna, joka käsittää kaikki tuotteen rakenteelliset rikkoumat mutta ei selkeää käytöstä syntynyttä kulumaa.