Kiertotaloustuotteiden valmistus

The manufacturing process of circular economy products

Kiertotaloustuotteen valmistusprosessi

Vaatteita on liikaa, niitä tehdään liikaa, myydään liikaa, ostetaan liikaa ja lopulta heitetään liikaa pois. Jokainen suomalainen heittää pois keskimäärin 13 kg tekstiilijätettä vuosittain. Enää vanhoja vaatteita ei saa päätyä kaatopaikalle. On mietittävä muita tapoja suunnitella tuotteita kuin vaatetusteollisuuden nykyinen kertakäyttökulttuuri. Kannattaa siis ostaa uutta vain tarpeeseen ja panostaa laatuun. Laadukas kangas ja siitä tehty vaate kestää korjaamista, uudelleen muokkaamista tai materiaalin hyödyntämistä uuden vaatteen valmistuksessa. Kiertotalous ei ole vain vaatteiden kierrätystä, vaan vaatteen koko elinkaaren uudelleen ajattelua jätteettömämpään suuntaan. 
Quality management in the product’s lifecycle

Laadunhallinta tuotteen elinkaaressa

Tuotteen elinkaarella tarkoitetaan sen eri vaiheita alkaen raaka-aineiden tuottamisesta päätyen tuotteen käytöstä poistamiseen. Jokainen elinkaaren vaihe kuluttaa energiaa ja luonnonvaroja, materiaaleja, esimerkiksi erilaisia kemikaaleja, vettä ja työvälineitä. Itse tuotteessa on vain murto-osa niistä luonnonvaroista, joita sen elinkaaren aikana kuluu. Muu palautuu ympäristöön jätteinä tai päästöinä. Tekstiilien merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät energian ja veden käyttöön sekä ympäristölle ja terveydelle haitallisiin kemikaaleihin, joita käytetään kaikissa tuotantoketjun vaiheissa, aina raaka-aineen tuotannosta valmiiseen vaatteeseen. 
Lengthening the lifecycle and planning post-life use

Elinkaaren pidentäminen ja jatkokäytön suunnittelu

Kiertotaloustuotteita suunniteltaessa ja valmistettaessa tulisi miettiä myös uuden tuotteen tulevaa elinkaarta ja ottaa huomioon kaikki tulevatkin tuotannon vaiheet. Elinkaareen vaikuttavat tuotteen materiaalin valinta, valmistus, käyttö, huolto sekä hävittäminen, kierrättäminen tai uusiokäyttö. "Globaali vaateteollisuus on kasvanut viimeisten vuosien aikana taantumasta huolimatta 5,5 prosentin vuosivauhtia. Samaan aikaan EU:ssa tuotetaan arviolta 16 miljoonaa tonnia tekstiilijätettä vuosittain. Kuluta-heitä pois -malli on vielä voimissaan", kirjoitti Antero Vartia, vihreiden kansanedustaja blogikirjoituksessaan 9.5.-18. 

Tehtävät

Hinnoittelu, kannattavuuden arviointi ja takuukäytännöt 

Hinnoittelu, kannattavuuden arviointi ja takuukäytännöt 

Kiertotaloustuotteissa pätevät samat takuukäytännöt kuin perinteisesti tuotetuissa tuotteissa.  Vastuullinen vaatteiden hankinta kannattaa, osta vain tarpeeseen, suosi eettisen sertifikaatin tai ympäristömerkin omaavia vaatteita, tuunaa, lainaa ja kierrätä. Kiertotaloustuotteen hinnoittelussa ja kannattavuuden arvioinnissa tulee ottaa huomioon koko työn osuus materiaalin hankinnasta, mahdollisesta pesusta ja muokkauksesta suunnitteluun ja valmistukseen. Työn osuus suhteessa materiaalin hintaan on aina suuri tehtäessä kiertotaloustuotteita.