Luonnonvarat ja ihmiskunta

Termi kiertotalous tarkoittaa käytännössä vanhaa asiaa uusissa kuorissa. Kierto on jakamista, kierrätystä, energiatehokkuutta ja siirtymistä pois kertakäyttökulttuurista. Talous taas tarkoittaa sitä, että toiminta on taloudellisesti kannattavaa. Tarvitaan siis kulttuurinmuutosta eli lisää kierrätystä, uudelleenvalmistusta ja tuunaamista. Koko teollisuutemme ja suunnittelujärjestelmämme pitää muuttua. Ellei tuotteita suunnitella jo kierrätettäviksi, niitä on mahdotonta kierrättää. Elämme erittäin tuhlailevassa taloudessa. Huomisen kilpailuvaltteja ovat resurssitehokkuus, uudelleenkäyttö ja kierrätys. Kiertotaloudessa on tärkeää, että uutta tuotetta jo suunniteltaessa mietitään, mitä sillä tehdään, kun tuotteen varsinainen käyttö loppuu. Tavoitteena on pidentää tuotteiden elinikää ja ottaa niistä elinkaaren lopussa materiaali talteen.
Luonnonvarat ja ihmiskunta
Kuva: Suvi Laukkanen

Olemme ihmiskuntana tilanteessa, jossa ylikulutuksen myötä neitseellisten luonnonvarojen kulutus ja jätemäärät ovat päässeet riistäytymään käsistä. Nykyisen talous- ja tuotantojärjestelmän tavoitteena on tuottojen maksimointi. Tämä täytyy saada muuttumaan niin, että siirrymme pois lineaarisesta tuotannosta, jossa käytetään luonnonvaroista valmistettuja tuotteita, jotka käytön jälkeen päätyvät jätteeksi.

Kasvavat jätemäärät, ylikulutus, väestönkasvu ja ilmastonmuutos sekä maapallon sietokyvyn ylittyminen pakottavat monin tavoin yhteiskunnat muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Vaikka kiertotaloudella on vahvat ympäristö- ja ilmastoperusteet, se kytkeytyy vahvasti myös muun muassa talouskasvun mahdollisuuksiin, työpaikkojen luomiseen, digitalisaation hyödyntämiseen sekä yksityiseen kulutukseen ja julkisiin hankintoihin. 

Tekstiili- ja muotialan eri muodoiksi voidaan lukea sen koko suunnittelu- ja tuotantoprosessin eri osat. Kiertotalousideologian mukaan kaikki toiminta koko tuotantoketjussa tähtää suljettuun kiertoon, jossa jo kerran käytetyt luonnonvarat hyödynnetään uusien tuotteiden valmistamisessa. Kiertotalouden tavoitteena on yhdistää nykyisen järjestelmän kaksi erillistä osaa yhdeksi. Kierrätys ja jätehuolto poistuisivat sellaisenaan ja yhdistyisivät tuotannon osiksi.